szukaj
zaloguj się / załóż konto
nick:
hasło:
 


Rejestrując się w Serwisie, oswiadczam że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu Cięte-Riposty.pl i jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać Zasad Serwisu.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.ciete-riposty.pl


Cięta riposta (riposta- wł. odpowiedź) to celna, błyskotliwa i bezzwłoczna odpowiedz na czyjś komentarz lub pytanie.Cięta riposta świadczy w dłużej mierze od inteligencji osoby odpowiadającej dlatego Twoje wpisy powinny być w dobrym tonie, napisane poprawną polszczyzną, chyba, że riposta wymaga nieznacznych błędów- o tym zadecyduje administrator. Rażące błędy ortograficzne, podobnie jak stosowanie znaków spoza alfabetu polskiego jest zakazane. Treści takie będą usuwane. Nagminne powielanie rażących błędów ortograficznych będzie skutkowało zablokowaniem Konta.

Twoje wpisy nie mogą:
  • zawierać wulgaryzmów i przekleństw
  • obrażać ani ranić
  • kodować przekleństw, np. ‘ty yebany hoojoo’, czy ‘ty jeb**y ch**u
  • eksponować adresów e- mail, numerów gg itp w sytuacji, ripoście czy komentarzu
  • nawoływać do odwiedzania serwisów, blogów, forów, profili, linkowanie itp. Bywają od tego nieliczne wyjątki, (np.link-odnośnik nadaje dopiero sens ripoście) ale to administrator każdorazowo decyduje czy Użytkownik dopuścił się nadużycia;
  • namawiać do głosowania na kandydatów politycznych, partie, sołtysa itp.
  • podawać w ripostach linków do innych ripost, czy wklejanie ciągle tej samej treści, np. "hehe, super riposta", wpisywanie w komentarzu kilka/kilkanaście razy tego samego słowa/zdania
  • grozić innym użytkownikom, czy nawoływać do przemocy
  • tworzyć wielu kont mających na celu podbijanie ocen ripost
  • łamać przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również praw osób trzecich w tym praw autorskich czy praw do wizerunku; Używanie przekleństw w Serwisie jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach. O tym czy zachodzi szczególny przypadek będzie arbitralnie decydował administrator biorąc pod uwagę również skargi Użytkowników. Jeśli w komentarzu Użytkownik wyrazi przerażenie, rozbawienie, niezadowolenie czy zachwyt nad daną ripostą poprzez popularne „o kurwa!”, administrator przymknie na to oko. Jeśli jednak ta forma ekspresji będzie się powtarzała, Konto Użytkownik zostanie zablokowane.
[zamknij]
KONTAKT Z NAMI


Jeśli chcesz się z nami skontaktować wyślij wiadomość na adres: admin@ciete-riposty.pl

Postaramy się odpowiedzieć w możliwie najkrótszym czasie.
[zamknij]
REGULAMIN SERWISU www.ciete-riposty.pl

(dalej: „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu i dodawanie treści w Serwisie wymaga uprzedniej rejestracji. Rejestracja nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika.
2. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie powoduje obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz właściciela Serwisu.
3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu Serwisu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie Serwisu. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć świadczenie usługi na zasadach opisanych w Regulaminie. Opis funkcjonowania Serwisu zawiera również dokumentacja FAQ, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią.
4. Korzystanie z Serwisu podlega postanowieniom Regulaminu a w zakresie w nim nie uregulowanym, przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Użyte w Serwisie logotypy, znaki towarowe, nazwy, oraz Serwis jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz.U. 2006r., Nr 90,poz. 631, z późn. zm.) podlegają ochronie prawnej stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej i umów międzynarodowych.
6. Pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie materiałów o których mowa w punkcie 7 umieszczonych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pobierania powyższych materiałów w celu ich prezentacji przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej w granicach osobistego wykorzystania.
7. Przez wzgląd na jakość i poziom Serwisu, Użytkownicy akceptują i wyrażają zgodę na decydowanie przez administratora o zawartości Serwisu, co jest równoznaczne z akceptacją usuwania i modyfikowania Treści zamieszczanych w Serwisie, blokowania niektórym Użytkownikom dostępu do Serwisu, a nawet zaprzestania prowadzenia Serwisu.
8. Właścicielem serwisu www.ciete-riposty.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Serwisem”, jest Scope Group Katarzyna Pachel z siedzibą w Krakowie, numer NIP 678-290-30-37. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu, zasad funkcjonowania, awarie Serwisu, naruszenie zasad Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną do administratora Serwisu na adres admin@ciete-riposty.pl


II. UŻYTKOWNICY, KONTA W SERWISIE

9. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie zaakceptuje Regulamin i uzyskała dostęp do usługi polegającej na możliwości korzystania z Serwisu w zakresie określonym funkcjonalnościami Serwisu. Wyjątkowo Użytkownikiem może być także osoba fizyczna niepełnoletnia pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację i korzystanie z Serwisu.
10. Użytkownik dokonując procedury rejestracji w Serwisie, podaje swój „Nick” oraz „hasło”, przy wykorzystaniu których będzie mógł logować się do Serwisu, oraz adres poczty elektronicznej. Na podany podczas rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma wiadomość w której treści znajdować się będzie indywidualny link, którego uruchomienie będzie równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji w Serwisie i założeniem konta w Serwisie (dalej: „Konto”). Dokonanie rejestracji i założenie Konta pozwala Użytkownikowi korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu.
11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
12. Z jednym adresem poczty elektronicznej i Użytkownikiem może być powiązane jedno Konto w Serwisie.
13. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zawieszenia świadczenia usługi polegającej na możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie, na okres niezbędny dla modyfikacji Serwisu, usuwania błędów. Właściciel zastrzega również prawo do zamknięcia Serwisu i usunięcia Kont wszystkich Użytkowników w każdym czasie.
14. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu właściciel Serwisu zastrzega prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub nawet usunięcia Konta Użytkownika, stosownie do postanowień Regulaminu.


III. SERWIS, TREŚCI

15. Użytkownicy Serwisu mogą umieszczać w Serwisie sytuacje, pytania, komentarze, riposty, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne z postanowieniami Regulaminu ( dalej: „Treści”).
16. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż dodawane przez nich w Serwisie Treści będą publikowane i rozpowszechniane w publicznej sieci Internet, również dla osób nie posiadających Konta w Serwisie. Treści mogą być również widoczne w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, na skutek indeksacji stron Serwisu.
17. Riposta to celna i bezzwłoczna odpowiedź na czyjś komentarz lub pytanie. W Serwisie riposta traktowana jest jako: sytuacja i odpowiedź na sytuację.
18. Riposta powinna być błyskotliwa i zrozumiała dla innych Użytkowników, a najlepiej żeby dotyczyła konkretnej sytuacji lub kontynuowała kontekst wypowiedzi wątkowej. Jeśli riposta zostanie doceniona może trafić do loży szyderców, modyfikowanie czy usuwanie treści z loży szyderców wymaga zgody administratora Serwisu.
19. Treści powinny być zachowane w dobrym tonie, nie może zawierać wulgaryzmów, przekleństw czy treści obraźliwych, obrażać uczuć, religii, czy mniejszości narodowych, jak również naruszać dóbr osobistych innych Użytkowników czy osób trzecich.
20. Zakodowanie przekleństwa w formie: ‘ty yebany hoojoo’, czy ‘ty jeb**y ch**u, będą traktowane jak wulgaryzmy standardowe i usuwane z Serwisu a Konto Użytkownika zostanie zablokowane.
21. Używanie przekleństw w Serwisie jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach. O tym czy zachodzi szczególny przypadek będzie arbitralnie decydował administrator biorąc pod uwagę również skargi Użytkowników.
22. Jeśli w komentarzu Użytkownik wyrazi przerażenie, rozbawienie, niezadowolenie czy zachwyt nad daną ripostą poprzez popularne „o kurwa!”, administrator przymknie na to oko. Jeśli jednak ta forma ekspresji będzie się powtarzała, Konto Użytkownik zostanie zablokowane.
23. Obrażanie innych Użytkowników jest zabronione. Za jeden komentarz typu „ty pierd… pajacu” Konto Użytkownika zostanie zablokowane, niezależnie od tego czy wcześniej zamieszczone przez Użytkownika Treści były poprawne.
24. Nie wyłączając powyższych sytuacji i zachowań Użytkowników, poniższe sytuacje i zachowania Użytkowników jak:
i) eksponowanie adresów internetowych w sytuacji, ripoście czy w komentarzach, a także wpisy typu „Bezpański pies szuka właściciela, mój nr gg to ******’”, „Pomóż zebrać pieniądze dla chorej Alicji -wpłać na konto xxx”;
ii) nawoływanie do odwiedzania serwisów, blogów, forów, profili, linkowanie itp jest traktowane jako SPAM. Bywają od tego nieliczne wyjątki, (np. link-odnośnik nadaje dopiero sens ripoście) ale to administrator każdorazowo decyduje czy Użytkownik dopuścił się SPAMU;
iii) podawanie w ripostach linków do innych ripost, czy wklejanie ciągle tej samej treści, np. "hehe, super koms", wpisywanie w komentarzu kilka/kilkanaście razy tego samego słowa/zdania, czy celowe umieszczenie długodystansowego wyrazu, mającego na celu nadmierne rozciągnięcie zarówno ramek przeglądarki jak i mięśni gałkoruchowych;

iv) namawianie do głosowania na kandydatów na prezydenta, posła czy senatora, prezydenta, burmistrza, wójta czy sołtysa, przewodniczącego klasowego lub innych związków czy stowarzyszeń, a także na partie polityczne, udziału w konkursach, loteriach, lub innych akcjach organizowanych poza Serwisem;
v) umieszczanie nazistowskich symboli, rasizm, nawoływania do przemocy, grożenie innym Użytkownikom;
vi) tworzenie wielu Kont, które służą do podbijania ocen ripost;
vii) udostępnianie Konta Użytkownikowi którego Konto zostało zablokowane (tzw. kopia konta);
viii) przedsiębranie akcji mających na celu zbieranie plusów lub minusów dla riposty ( czyli apele, wystąpienia, prośby, straszenie kolegą w więzieniu odsiadującym dożywocie);
ix) obrażanie właścicieli Serwisu, czy administratorów, osób trzecich, jak również destabilizowanie działania Serwisu;
x) naruszanie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jak również praw osób trzecich w tym praw autorskich czy praw do wizerunku;
jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie postanowień Regulaminu, a Konto Użytkownika który dopuścił się takiego zachowania zostanie zablokowane, zaś w przypadku powtarzającego się działania Użytkownika, Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.
25. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania poprawnej polszczyzny. Rażące błędy ortograficzne (np. „Mam wrarzenie rze dzis zrobiem blendy”), podobnie jak stosowanie znaków spoza alfabetu polskiego jest zakazane. Treści takie będą usuwane. Nagminne powielanie rażących błędów ortograficznych będzie skutkowało zablokowaniem Konta.
26. Żądania zablokowania lub odblokowania kierowane przez Użytkowników, likwidację riposty, czy deportację administratorów będą usuwane, lub usuwane a Konto Użytkownika blokowane.
27. Użytkownik umieszczając Treści w Serwisie, udziela właścicielowi Serwisu zgody, a w przypadku gdy Treści stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych Treści w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalania w pamięci komputera, publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci Internet, zwielokrotniania i rozpowszechnianie. Użytkownik wyraża również zgodę na dokonywanie opracowań, skrótów, lub usuwanie Treści.
28. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta w Serwisie jest równoznaczne z utratą Treści umieszczonych w Serwisie w ramach posiadanego Konta.
29. Użytkownik może rozwiązać umowę z serwisem poprzez napisanie wiadomości e- mail na adres: admin@ciete-riposty.pl. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu Konta z Serwisu.
30. Usunięcie Konta przez administratora Serwisu z przyczyn o których mowa w Regulaminie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy przez właściciela Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.


IV. DANE OSOBOWE

31. Właściciel Serwisu nie wymaga podania od Użytkowników ich danych osobowych podczas procesu rejestracji Konta.
32. Właściciel Serwisu może w przyszłości uzależnić dostęp Użytkowników do Serwisu od podania danych osobowych przez Użytkowników. W takim przypadku dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
33. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, INNE
34. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sieci Internet lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
35. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Właściciel Serwisu nie ingeruje w Treści publikowane przez Użytkowników i ich nie moderuje.
36. Użytkownik, który stwierdzi, iż Treści zamieszczone w Serwisie naruszają Regulamin, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, moralność może zgłosić administratorowi taki fakt. W takim przypadku administrator Serwisu podejmie działania mające na celu sprawdzenie czy dane Treści naruszają powyższe zasady i podejmie decyzję o ich usunięciu lub pozostawieniu w Serwisie.
37. Zablokowanie Konta przez administratora Serwisu może nastąpić na okres jednego dnia, tygodnia, a w skrajnych przypadkach nawet dwóch tygodni. O fakcie zablokowania Konta Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej który wskazał podczas rejestracji Konta.
38. W przypadku gdy Konto Użytkownika zostanie zablokowane przez administratora dwukrotnie, każde kolejne zachowanie Użytkownika które skutkowałoby kolejnym zablokowaniem Konta, będzie równoznaczne z usunięciem Konta.
39. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych w Serwisie, w przypadku stwierdzenia przez administratora naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu.


IX. PODSUMOWANIE
Właściciel Serwisu cięte-riposty.pl dokłada wszelkich starań, by Serwis był miejscem rozrywki, swobodnego wyrażania poglądów i popisem twórczości. W ripoście liczy się pomysł i błyskotliwość. Kto ma pomysł, zrobi genialną ripostę.


Niniejszy Regulamin powstał po to, by dokładniej przybliżyć użytkownikom zasady, których należy przestrzegać i czym można zasłużyć na zablokowanie Konta.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie również, iż możliwe są wyjątki od Regulaminu i w szczególnych przypadkach może dopuścić ripostę łamiącą zasady opisane w Regulaminie. Ze względu na różnorodność ripost, której nie w sposób do końca przewidzieć i wyczerpująco szczegółowo określić, takie nieliczne przypadki mogą mieć miejsce.
[zamknij]
Wpisane hasła muszą być jednakowe
Niewłaściwy format adresu e-mail
Podano nieprawidłowe hasło
Na przykład: praca, biuro, roboty drogowe, szkoła, lekcja matematyki, boisko.
Dodaj kategorię riposty przed akceptacją


Wpisz kluczowe słowa (tagi) dotyczące miejsca i czasu, w której toczy się sytuacja twojej riposty. Poprzez taki opis będzie łatwiejsza do zrozumienia i szybciej odnajdowana przez innych użytkowników.
Tutaj wpisz zaczepkę i uzupełnij obrazek wybraną postacią w celu zobrazowania osoby, która jest autorem prowokacyjnego tekstu.
Tutaj wpisz ripostę. Powinna być błyskotliwa i pełna humoru. Możesz wybrać również awatar postaci. Dzięki temu twoja riposta będzie bardziej wymowna i po prostu nabierze kolorów.